underfrise01

Når et menneske henvender sig til en psykolog, ligger der stort set altid et ønske og et håb om, at noget kan blive anderledes i fremtiden. Det kan være i forhold til dig selv, til din familie eller i din virksomhed.

Jeg tager afsæt i, at du er eksperten i dit liv og inderst inde ved, hvilken forandring du håber på. Min opgave er at hjælpe dig med at arbejde med dit eget liv og skridt for skridt at skabe den forandring, du ønsker.

Jeg arbejder ud fra systemisk, narrativ metode med elementer fra den kognitive terapi – en ressourceorienteret tilgang, hvor vi så og sige stiller os ovenpå mulighederne - frem for på problemerne.


Samtaleforløb

Jeg tilbyder samtaleforløb i behandlingsmæssig sammenhæng. Udgangspunktet kan være psykiske symptomer, fx:

  • angst
  • depression
  • stress
  • mindreværd
  • psykisk krise

Derudover har jeg også erfaring i forløb, hvor udgangspunktet i mindre grad er psykiske symptomer, men på samme vis med et ønske om selvudvikling.

Alene eller flere

Samtalerne kan være i forskellig setting: individuel, par, familie og evt. med inddragelse af pårørende.

Vi ved, at et system af relationer både kan vedligeholde og opløse et problem. Nogle gange er det ikke vanskeligheden, der er problemet, men det, den gør ved os og vore nærmeste. Vores erfaring er, at det gør en betydningsfuld forskel “at give andre stemme” i samtalen, enten ved at andre konkret er til stede eller ved at tale om deres syn på sagen.

Jeg er af Dansk Psykologforening specialistgodkendt i psykoterapi og har overenskomst med sygesikringen.