underfrise01

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. Jeg efterlever naturligvis disse retningslinjer og tager din databeskyttelse alvorligt.

I forbindelse med terapien hos mig er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

 

1. Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med terapien har jeg journalpligt, og derfor noterer jeg relevante oplysninger ned om dig. Udover de oplysninger jeg noterer, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra kommuner eller andre offentlige institutioner. Du informeres altid i sådanne tilfælde, og videregivelse af oplysninger afhænger af dit samtykke.

Oplysningerne anvendes til brug for en god, sikker og målrettet behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt og har specifikke procedurer, der sikrer dette, og som løbende reguleres og opdateres.

 

2. Videregivelse af oplysninger

Alt, der tales om og noteres, er fortroligt, og jeg er underlagt tavshedspligt.

Videregivelse af helbredsoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der være undtagelser, der følger af anden lovgivning.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af en kommune eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive nødvendige oplysninger til den, der skal betale.

 

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares ifølge gældende lovgivning i 5 år fra det seneste notat i journalen.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har ret til indsigt i de oplysninger, jeg har registeret om dig, og kan altid kontakte mig herom. Samtykke kan trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, men jeg må ifølge lovgivningen ikke slette oplysninger i din journal. Du kan dog bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du har ret til at få rettet eller slettet eventuelle ukorrekte oplysninger.